Léčba syndromu spánkové apnoe

Spánková apnoe je onemocnění, které se rádo schovává za chrápání. Pac. je často unavený, má bolesti hlavy, vysoký krevní tlak. Záhy spánková apnoe vede k infarktu, mrtvici nebo autonehodě následkem mikrospánku.

Nejprve je nutné onemocnění odhalit spánkovou monitoracíb a poté přesně určit místo, kde dochází k uzávěru dýchacích cest – DISE.

Spánkovou apnoe léčíme dle tíže a potřeb pacienta CPAPem (dýchací přístroj), MAD (ústní aparátek), plazmou, chirurgicky, poziční terapií, atd.

Jsme výzkumné centrum spánkové chirurgie, provádíme miniinvazivní operace v rámci studií zcela zdarma.

Obstrukční syndrom spánkové apnoe vzniká, jestliže se během hlubokého spánku svalové napětí jazyka nebo jiné části krku uvolní, a tím dojde k uzávěru dýchacích cest. Taková blokáda dýchacích cest vede k poklesu množství kyslíku v krvi, a tudíž k tomu, že se člověk musí probudit natolik, aby mohl jazyk opět posunout dopředu a nadechnout se. Tíže OSAS je určena počtem blokád dýchacích cest během spánku.

Mírný OSAS 5-15 blokád za hodinu
Středně těžký OSAS 15-30 blokád za hodinu
Těžký OSAS nad 30 blokád dýchacích cest za hodinu

Pacient si taková probuzení v noci nepamatuje, ale tělu je odepřen potřebný hluboký spánek. Jestliže se dýchací cesty uzavírají během spánku příliš často tj. více než pět až desetkrát za hodinu, lékař (nejčastěji plicní specialista) často předepíše ventilátor neboli CPAP, aby se zlepšilo dýchání a obnovil se nerušený spánek. CPAP je zařízení, které žene přes masku vzduch pod tlakem do dýchacích cest tak, aby dýchací cesty zůstaly v noci otevřené. CPAP je obvykle účinný, ale mnoho pacientů s dýchací maskou nemůže spát.

30 % mužů mezi třicátým a šedesátým rokem věku má syndrom spánkové apnoe. Evropská Respirační Společnost odhaduje, že 5% Evropanů trpí těmito opakovanými krátkými zástavami dýchání s blokádou dýchacích cest během spánku. Pokud trpí pacient syndromem spánkové apnoe, zvyšuje se riziko srdečního infarktu nebo mrtvice nejméně na dvojnásobek.