Laserová léčba chrápání

Pokyny pro pooperační péči v rámci jednodenní chirurgie

Chrápání. Snad největší postrach společných ložnic. Tisíce zaručených domácích nápadů, jak se zbavit problému silně narušujícího soužití, spolehlivě selhává. Současné poznatky navíc ukazují, že chrápání může mít nejen vážné následky sociální, ale dokonce i zdravotní. Je možné chrápání odstranit? Jaké jsou jeho příčiny? Takové otázky si dnes a denně kladou všichni, jichž se tento problém týká či dotýká.

LL1

Proč vůbec člověk chrápe?

Chrápání je zvukovým fenoménem vznikajícím ve spánku vibrací tkání dýchacích cest. Nadechovaný a vydechovaný vzduch rozechvěje stěny hltanu nebo měkké patro a čípek.

Mělo by se chrápání léčit?

Tento problém není sám o sobě nemocí, ale kosmetickou vadou se známými společenskými důsledky. Část chrápajících však má vážnější poruchu. Nazýváme ji syndromem spánkové apnoe. Při něm dochází ve spánku k zástavám dýchání, což může mít pro nemocného vážný zdravotní dopad. Pacient trpí nejen chrápáním, ale i bolestmi hlavy, ranním pocitem nevyspání, nadměrnou denní spavostí, poruchami paměti, impotencí, vysokým krevním tlakem a podobně. Pečlivým vyšetřením dokážeme syndrom spánkové apnoe rozpoznat a následně i léčit. V ostatních případech je potřeba léčby dána především přáním pacienta řešit svůj společenský či kosmetický problém.

LL2

Jaké jsou tedy možnosti léčby?

V léčbě chrápání a do jisté míry i syndromu spánkové apnoe mohou pomoci obecná doporučení, jako je redukce nadváhy či vysazení prášků na spaní. U některých pacientů léčíme neprůchodnost nosní (plastika nosní přepážky nebo léčba nosních polypů), jindy musíme odstranit krční nebo nosní mandle. Chronickou rýmu, která chrápání často způsobuje, můžeme také vyléčit laserovým nebo jiným ambulantním zákrokem.

Jaký zákrok zbaví pacienta chrápání?

Nejdůležitější jsou zákroky v oblasti měkkého patra. Operace patra a čípku je dnes celosvětově nejrozšířenější metodou s velmi vysokým procentem úspěšnosti a malým rizikem komplikací. Existují i chirurgické postupy rozšiřující prostor za jazykem. Ty jsou rezervovány pro těžké případy syndromu spánkové apnoe.

LL3

Můžete nám laserovou operaci měkkého patra přiblížit?

Samozřejmě jí musí předcházet důkladné vyšetření. Zákrok pak provádíme v místním umrtvení, a to většinou ambulantně. Průběh zákroku je bezbolestný s minimálním krvácením. Při operaci je vytvořeno nové patro včetně čípku (obrázek 1,2,3), následné hojení pak vede k jejich zpevnění.

Pooperační období bývá spojeno s bolestí či pocity tlaku v krku, které tlumíme analgetiky. Intenzita bolestí a hlavně doba jejich trvání závisí na typu použitého nástroje. Někdy je výhodný LASER, jindy PLAZMA nebo RADIOFREKVENCE laseru. Špičková technika, kterou máme k dispozici, umožňuje příznivější pooperační průběh, zvláště pak snížení bolesti a rychlejší hojení. Během několika dnů se většina nemocných vrací do práce. Konečný efekt, který hodnotíme až po několika týdnech, je ve většině případů velmi dobrý. Indikaci k léčbě i vlastní operaci provádí vždy jeden a týž lékař. Je zajištěna také pooperační domácí péče včetně následných kontrol.